Uruchamiamy dzieciaki – o akcji

Brak ruchu jest już problemem społecznym. Przed laty trudno było zachęcić dziecko do powrotu z podwórka do domu. Dziś odwrotnie, sztuką jest oderwać je od telefonu komórkowego, komputera czy telewizora. Sami jesteśmy entuzjastami biegania, chcemy zarazić naszą pasją dzieci pokazując im dobrą stronę wysiłku fizycznego. Zachęcić do ćwiczeń podczas przygotowania się do zawodów pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego, a następnie podczas samych zawodów biegowych zorganizowanych przez szkołę.

Akcja prozdrowotna „Uruchamiamy Dzieciaki” organizowana jest pod patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia, Jego Magnificencji Rektora prof. Marka Ziętka, wspólnie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości oraz zbyt małej aktywności fizycznej u dzieci. W inicjatywę zaangażowali się już lekarze specjaliści, którzy zajmują się profilaktyką i leczeniem dzieci.

W szkołach, które zadeklarowały chęć przystąpienia do naszej akcji zorganizowane zostały szkolne zawody biegowe w postaci Testu Coopera – 12 minutowego biegu (marszo-biegu).

Ponadto rodzice uczniów biorących udzial w akcji, odpowiedzieli na ankiety, których celem jest ocena częstości występowania i uwarunkowań społeczno-zdrowotnych nadwagi i otyłości u dzieci.

 

Dotychczas w ramach akcji „Uruchamiamy Dzieciaki” zorganizowaliśmy:

1) Wykłady specjalistów nt. przyczyn rosnącej liczby dzieci z nadwagą w Polsce:

prof. Anny Noczyńskiej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (02.09.2016 r.)

prof. Alicji Chybickiej z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK (20.09.2016 r.).

2) Imprezę sportową: BUMkids biegi dla dzieci na dystansach 400, 800 i 1200 metrów rozegrane 01.10.2016 podczas Biegu Uniwersytetu Medycznego.

3) Akcję ankietową skierowaną do rodziców w celu oceny częstości występowania i uwarunkowań społeczno-zdrowotnych nadwagi i otyłości u dzieci.

4) Cykl konferencji edukacyjnych

5) Finał zawodów biegowych organizowanych w szkołach

 

ORGANIZATORZY

 

PATRONAT HONOROWY

 

PARTNER GŁÓWNY

 

SPONSORZY

 

PARTNERZY