Biegamy-Pomagamy Szymonowi

W ramach akcji „Biegamy-Pomagamy” sympatycy BUMWRO wspierają co roku leczenie dzieci dotkniętych wadami wrodzonymi oraz chorobami rzadkimi.
Pieniądze pochodzące z opłat startowych BUMkids oraz od darczyńców zostają w całości przeznaczone na wybrany cel charytatywny.

W tej edycji Biegu chcemy pomóc Szymonowi Łabędzkiemu – jednemu z trojga wcześniaków, jakie przyszły na świat w czerwcu 2013 r. W drugiej dobie życia chłopca doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Spowodowało to znaczne niedotlenie i odebrało Szymonkowi szansę na prawidłowy rozwój. Dziś chłopiec walczy z czterokończynowym porażeniem mózgowym, epilepsją, problemami ze wzrokiem i opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Na zewnątrz jest dzieckiem uśmiechniętym, pogodnym, a wewnątrz toczy nieustającą walkę ze swoją chorobą.

Stan jego zdrowia może ulec poprawie dzięki podaniu komórek macierzystych do rdzenia kręgowego. Ten zabieg jest szansą dla Szymka, aby wreszcie mógł wspólnie bawić się ze swoimi siostrami. Niestety, jest również bardzo kosztowny. Koszt leczenia to ok. 50 tysięcy złotych.

Jak możemy wspólnie pomóc Szymkowi?
 Wpłacając darowiznę na rachunek Fundacji Biegaj dla Zdrowia
nr 21175000120000000029151717 w tytule przelewu wpisując: Biegniemy z Szymonem

Regulamin akcji

 

 

0