Fundacja ma następujące cele:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia,
 3. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 4. popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury polskiej,
 5. wspieranie dzieci i młodzieży;
 6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną,
 9. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Realizujemy swoje cele poprzez:

 1. wspieranie, organizowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
 2. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 3. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek ...
Czytaj więcej →
0