Macopharma Sponsorem BUMWRO 2019

Sponsor Macopharma Poland jest kluczowym europejskim producentem zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych i urządzeń medycznych wykorzystywanych w krwiodawstwie oraz kluczowym dostawcą płynów infuzyjnych dla lecznictwa zamkniętego: dziękujemy za wsparcie Bieg Uniwersytetu Medycznego 2019!
 
https://www.macopharma.pl/
0