Zachodnia Izba Gospodarcza partnerem

Jest to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Działa nieprzerwanie od roku 1995.

Obecnie Izba zrzesza ponad 300 członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

Zachodnia Izba Gospodarcza organizuje specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania z ekspertami i praktykami, pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych – również międzynarodowych. Ponadto organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” – przeznaczony dla przedsiębiorstw i samorządów z rejonu Dolnego Śląska oraz Wrocławskie Forum Kobiet – cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wydarzenie, którego celem jest promocja aktywności zawodowej i społecznej wśród kobiet.

0